Fagområder

Bærum CFS/ME og borreliose klinikk

Dag Gundersen Storla - fagområder og spesialkompetanse

 

CFS/ME

Kompetanse opparbeidet blant annet ved tilknytning til nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Borreliose

Spesialist i infeksjonssykdommer med mange års erfaring i utredning og behandling.

Etter reise

Har arbeidet i Bangladesh gjennom flere år og har kompetanse på utredning av uavklarte tilstander etter opphold i tropene.

MUPS

Betyr Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer. Dette har lenge vært et interessefelt. Redaktør av boken "Diffusitas - når legen står fast". Vi foretar en indremedisinsk utredning ut fra en helhetlig tilnærming.