MUPS

Bærum CFS/ME og borreliose klinikk

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

Copyright Jørgen Valeur

"De kommer om og om igjen til kontoret ditt. De feiler alt og ingenting. Noen lider i stillhet, andre er såkalt «vanskelige» pasienter som gir deg hodepine og søvnløse netter. Du har tenkt mange tanker om hva de feiler, tatt mange prøver og gjort et utall undersøkelser. Sendt dem til mange slags spesialister, men åpenbart ikke til de rette. Noen er kronisk trette, andre har muskel- eller leddsmerter, eller har en endeløs rekke av gastrointestinale symptomer. Kan det være en kronisk infeksjon? Eller immunologisk sykdom? Nevrologi? Hormoner i ubalanse?"

Vi ser det som en spennende utfordring å prøve å navigere i dette landskapet, å hjelpe fastleger og pasientene deres med å sortere.

 

 

 

 

 

Diffusitas er et begrep alle leger kjenner til og bruker seg imellom. Uttrykket, et latinsk slangord eller kallenavn, henspiller på diffuse sykdomstilstander der pasientens symptomer og legens (objektive) funn ikke stemmer overens. Et annet mye brukt begrep som dekker det samme er MUPS – medisinsk uforklarte plager og symptomer. Dette er hovedtema i boken.

 

Hensikten med boken er å gi en grundig innføring i diffuse lidelser. Smerter er for eksempel omtalt i flere kapitler; smerter i ledd og muskler, hodepine, magesmerter, brystsmerter og kroniske viscerale smerter. Boken inneholder også kapitler om kronisk utmattelse, infeksjonssykdommer og nevrologiske symptomer. Endokrinologiske problemstillinger og synsproblemer er omtalt i egne kapitler. Balansen mellom psykiske helseproblemer og somatiske lidelser blir grundig behandlet i et eget kapittel.

 

Målgruppen er primært fastleger, men andre behandlere, som psykologer, fysio- og ergoterapeuter, psykiatriske sykepleiere og sykepleiere i hjemmesykepleien, vil også ha stor nytte av boken.

 

Diffusitas er skrevet av spesialister fra ulike sykehus. De har en felles interesse og et håp om å nå frem til bedre diagnoser og behandling for denne store pasientgruppen. Dag Gundersen Storla, bokens redaktør, er overlege ved en infeksjonsmedisinsk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 

Boken kan du kjøpe på Fagbokforlagets nettsider:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018721